Sporty walk nie dla każdego

Pomimo tego, że trenować sztuki walk mogą zarówno młodzi jak i osoby starsze, chłopcy i dziewczyny nie jest to jednak dyscyplina, która powinna być dostępna dla każdego. Nie chodzi tutaj tylko o predyspozycje fizyczne lub przeciwwskazania zdrowotne, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że są osoby, które nie mogą trenować, męczyć się, wysilać czy obciążać organizmu. Bardziej istotną kwestią przy rozpatrywaniu tego zagadnienie jest fakt, że umiejętności, które zdobywamy trenując sporty walk, możemy wykorzystać przeciwko drugiemu człowiekowi. Bardzo ważny staje się tutaj rozsądek, samoświadomość oraz korzystanie z rozumu. Siła i techniki walki jakie poznajemy na treningach dają nam przewagę nad przeciwnikiem, jeśli dochodzi do konfrontacji w codziennym życiu. Na ringu rywal jest świadomy, że będziemy wykorzystywali umiejętności z danej dyscypliny jednak w sytuacjach wykraczających poza zmagania sportowe, możemy nadużyć naszej siły i przewagi. Sztuki walki są swoistym rodzajem broni, logiczne się zatem staje, że tak jak każda broń tak i ta nie powinna być dostępna dla osób niezrównoważonych i rozchwianych emocjonalnie. Sport ten powinien również być ograniczany dla osób przejawiających skłonności do agresji, porywczości i okrucieństwa a szkołom i nauczycielom sztuk walki przypada rola odrzucania niepożądanych uczniów.