Karate czyli sztuka walki z Okinawy

Karate wywodzi się z Okinawy. Jest ona ojczyzną tego systemu i tam też znajdują się mistrzowie tej dyscypliny. Dosłownie termin karate oznacza pusta dłoń, gdyż w starciach nie używa się broni. Od momentu powstania karate rozwijało się i zmieniało swój charakter. Stało się nie tylko sposobem walki, ale też metodą na psychofizyczne doskonalenie ciała i umysłu. Z czasem dyscyplina przybrała nowa formę – do, oznaczającą drogę. Karate jest więc stylem życia i symbolem procesu dążenia do doskonałości. Stąd też często pojawiająca się odmiana Karate-do. W rywalizacji sportowej większą popularnością cieszy się jej koreańska odmiana- taekwondo. Jest to sport z elementami obrony. Wciąż trwają rozmowy o zasadach, jakie należałoby wprowadzić, by karate stało się dyscyplina olimpijską. Z czasem karate tradycyjne było coraz rzadziej stosowane. Elementy stylów klasycznych znajdują się jednak w tai chi i innych odmianach karate. System walk na śmierć został przekształcony z biegiem czasu po to, aby dopasować go do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie karate stosowane jest najczęściej jako metoda rywalizacji i skuteczne, choć pokazowe narzędzie samoobrony. Jego łagodniejsze odmiany zawierające podstawowe ruchy i pozycje stosowane są jako ćwiczenia odprężające i wyciszające, pozwalające znaleźć spokój w szybkim tempie codziennego życia w XX wieku.